Công nghệ và các ứng dụng hiện đai nay đã trở nên phức tạp, các công ty hiện thiếu nhân sự và các kỹ năng cần thiết đang gặp phải khó khăn trong việc cập nhật với các yêu cầu thay đổi nhanh chóng. Một số doanh nghiệp đang đối mặt với các rủi ro đầu tư vào các giải pháp mới nhưng chưa được kiểm chứng thực tế.
Dich vụ Tư vấn ( Tư vấn dịch vụ kinh doanh, Tư vấn về công nghệ, Quản lý dự án), Dịch vụ chuyên nghiệp ( Triển khai, tích hợp hệ thống, Managed Services, Dịch vụ định hướng theo các quy trình của PMI & ITIL), Outsourcing về hệ thống hạ tầng dịch vụ, Value-added services (VAS)
IoTlab

Hệ thống mô phỏng các điều kiện thực tế
Engineer Locator

Nhập đội với chúng tôi nhé! Làm việc thời gian nào là quyền của bạn.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  FAQs  |  Tuyển dụng  |  Tìm kiếm