Năng lực của chúng tôi được tích lũy qua quá trình triển khai các dự án trọng điểm của quốc gia, qua việc phát triển các công cụ làm việc riêng, liên tục đầu tư hệ thống Labs và cơ sở hạ tầng, mở rộng quan hệ đối tác kinh doanh, và  đi tiên phong trong các dịch vụ công nghệ mới.

Hệ thống Lab: 
https://www.iotlab.space/

Năng lực

IoTlab

Hệ thống mô phỏng các điều kiện thực tế
Engineer Locator

Nhập đội với chúng tôi nhé! Làm việc thời gian nào là quyền của bạn.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  FAQs  |  Tuyển dụng  |  Tìm kiếm