INSIGHT services có thể hỗ trợ hệ thống voice không ?
Hiện tại chưa hỗ trợ quản ly hệ thống Voice , khách hàng có thể yêu cầu xử lý trực tiếp với kỹ sư làm việc tại chỗ của chúng tôi.
Sự khác nhau chính giữa dich vụ quản lý của INSIGHT so với các dịch vụ bảo trì truyền thống là gì ?
Dịch vụ của INSIGHT kết hợp giữa bảo trì truyền thống với phương thức cung cấp dịch vụ tiên tiến hiện nay trên thế giới.
Dữ liệu kết nối tới trung tâm giám sát INSIGHT có được bảo mật không ?
IPsec VPN, SSL VPN hoặc Lease-line được sử dụng sẽ bảo đảm tuyệt đối về bảo mật.
Trường hợp mất kết nối giữa INSIGHT với khách hàng sẽ xử lý thế nào ?
Trường hợp mạng mất kết nối do nguyên nhân từ nhà cung cấp dịch vụ đường truyên là ngoài khả năng điều khiển của chúng tôi. Trường hợp này INSIGHT sẽ phối hợp với khách hàng khôi phục lại kết nối trong thời gian ngắn nhất.
Những khu vực có thể triển khai được dịch vụ
Hiện nay chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tại Hà Nội , Đà Nẵng, và thành phố Hồ Chí Minh. Vui lòng liên hệ với bộ phận Quản lý khách hàng để có những thông tin cập nhật mới nhất.
Cách định giá dịch vụ của INSIGHT như thế nào ?
- Giá được tính dựa theo những mục sau: o Số lượng thiết bị trong mạng.
INSIGHT có chặn và phân tích thông tin của khách hàng không ?
Chúng tôi không chặn và cũng không thể xem được thông tin trong mạng của khách hàng. Các thiết bị mạng của khách hàng sẽ được cấu hình chỉ với mục đích giám sát , sự truy cập vào mạng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý từ hai phía.
Tại sao Khách cần dịch vụ này khi Khách hàng đã có bảo hành cho những thiết bị của mình ?
Có một sự khác biệt lớn giữa bảo hành thiết bị của nhà cung cấp với dịch vụ quản lý của chúng tôi. Khách hàng sẽ chỉ được bảo hành phần cứng/phần mềm từ nhà cung cấp khi có một số lỗi nhất định trên thiết bị và bị chi phối thời gian cho các thủ tục giấy tờ, nhập khẩu…
Cần bao nhiêu băng thông để có thể giám sát từ xa?
Kết nối qua mạng WAN tới INSIGHT chỉ ở mức tối thiểu. Điều này phụ thuộc vào dịch vụ nào được triển khai, kích thước mạng, loại thiết bị, ….Thông thường băng thông sẽ chỉ tốn vài Kbps.

Trang [1] 2 
Dịch vụ

IoTlab

Hệ thống mô phỏng các điều kiện thực tế
Engineer Locator

Nhập đội với chúng tôi nhé! Làm việc thời gian nào là quyền của bạn.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  FAQs  |  Tuyển dụng  |  Tìm kiếm