Hệ thống mô phỏng các điều kiện thực tế

Công nghệ trọng tâm: IoT cho các hệ thống công nghiệp, bảo mật trong công nghiệp, AI, phân tích dữ liệu sản xuất & tự động hóa.

IoTlab.space

 

IoTlab

Hệ thống mô phỏng các điều kiện thực tế
Engineer Locator

Nhập đội với chúng tôi nhé! Làm việc thời gian nào là quyền của bạn.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  FAQs  |  Tuyển dụng  |  Tìm kiếm