Dịch vụ wifi internet công cộng của công ty hiện đã có mặt tại các điểm như: chợ, siêu thị, trường học, rạp chiếu phim, đền chùa, các điểm dịch vụ công, …tại các thành phố lớn Hà Nội, Đà nẵng, và Hồ Chí Minh.

Để biết thêm về dịch vụ wifi internet của chúng tôi, tham khảo: http://wifi.insight.vn/

Dịch vụ

IoTlab

Hệ thống mô phỏng các điều kiện thực tế
Engineer Locator

Nhập đội với chúng tôi nhé! Làm việc thời gian nào là quyền của bạn.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  FAQs  |  Tuyển dụng  |  Tìm kiếm