Chúng tôi tự hào đã cung cấp dịch vụ cho rất nhiều khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau:

-          Khối viễn thông: Viettel, VNPT, Mobiphone, Vietnam Mobile, Hanoi Telecom

-          Khối đài truyền hình: VTV

-          System Integrator (outsourcing): Dimension Data, Neeco, FPT IS, EDS (HP), Sao Bắc Đẩu, Tecapro, CTIN, Kasati, VFT…

-          Khối chính phủ

-          Khối tài chính / ngân hàng: Standard Chartered Bank, Ngân hàng NN&PT Nông Thôn (VBA)

-          Khối công ty đa quốc gia: HONDA, SIEMENS, VKX, OneEnergy, GM, Safe the children, Oxfam, tập đoàn năng lượng CLP,…

-          Khối doanh nghiệp: VEGA (Clip.vn), Petro, Nhiệt điện Vũng Áng
 
Giới thiệu

IoTlab

Hệ thống mô phỏng các điều kiện thực tế
Engineer Locator

Nhập đội với chúng tôi nhé! Làm việc thời gian nào là quyền của bạn.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  FAQs  |  Tuyển dụng  |  Tìm kiếm