Kỹ sư của chúng tôi được đào tạo để làm việc với các thiết bị của  nhiều hãng lớn như: Cisco, Juniper, IBM, HP, Microsoft, F5, Riverbed, and Checkpoint.

 

Dịch vụ của Insight hướng tới việc tuân theo các chuẩn quy trình quốc tế như PMI, ITIL, chúng tôi tự tin cung cấp các dịch vụ tại chỗ (onsite) với các mức độ tuân thủ dịch vụ- SLA tại 3 thành phố chính: Hà Nội, Đà Nẵng, và TP Hồ Chí Minh.


Với đầu tư lớn kho thiết bị dự phòng của các hãng Cisco, Juniper, IBM, HP, Nokia/checkpoint, 3Com, Adtran..., chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu thế thay nóng khi sự cố.


Chúng tôi cũng đầu tư mạnh vào R&D Lab tại Hà nội:

-       Kết nối Dual-homed internet

-       Các sản phẩm hỗ trợ chúng tôi kiểm tra, đánh giá các công nghệ:

o   Truyền hình số

o   Video phục vụ công tác điều hành

o   Điện toán đám mây

o   Hạ tầng IP

-       Các server vật lý: phục vụ việc phát triển phần mềm

Năng lực

IoTlab

Hệ thống mô phỏng các điều kiện thực tế
Engineer Locator

Nhập đội với chúng tôi nhé! Làm việc thời gian nào là quyền của bạn.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  FAQs  |  Tuyển dụng  |  Tìm kiếm