Chúng tôi duy trì quan điểm trung lập, vì vậy chúng tôi đã thiết lập quan hệ với nhiều hãng sản xuất thiết bị khác nhau nhằm giúp chúng tôi có khả năng xây dựng các giải pháp và dịch vụ tiên tiến, tối ưu nhất. 

Đối tác

IoTlab

Hệ thống mô phỏng các điều kiện thực tế
Engineer Locator

Nhập đội với chúng tôi nhé! Làm việc thời gian nào là quyền của bạn.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  FAQs  |  Tuyển dụng  |  Tìm kiếm