Chúng tôi hướng đến mục đích giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực và tiếp cận hiệu quả các ứng dụng và công nghệ hiện đại.
Công nghệ và các ứng dụng hiện đai nay đã trở nên phức tạp, các công ty hiện thiếu nhân sự và các kỹ năng cần thiết đang gặp phải khó khăn trong việc cập nhật với các yêu cầu thay đổi nhanh chóng. Một số doanh nghiệp đang đối mặt với các rủi ro đầu tư vào các giải pháp mới nhưng chưa được kiểm chứng thực tế.Chúng tôi giải quyết các vấn đề đó cho khách hàng bằng cách:

-       Tạo khả năng tiếp cận tới đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm một cách dẽ dàng và hiệu quả, giúp khách hàng làm chủ công nghệ, phù hợp định hướng kinh doanh, mà không phải đầu tư một lượng nhân sự lớn.

-       Chia sẻ rủi ro công nghệ qua việc cung cấp các dịch vụ thử nghiệm (POC), thử nghiệm thương mại, hợp tác đầu tư.


Năng lực

IoTlab

Hệ thống mô phỏng các điều kiện thực tế
Engineer Locator

Nhập đội với chúng tôi nhé! Làm việc thời gian nào là quyền của bạn.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  FAQs  |  Tuyển dụng  |  Tìm kiếm