Triển khai giải pháp IoT công nghiệp cho hệ thống SCADA
Hanoi, 9-2021: Insight services triển khai giải pháp IoT công nghiệp của Cisco systems cho dự án SCADA
Giải pháp sử dụng nhiều sản phẩm công nghiệp của Cisco như IE1k, IE2k, IE4k, ISA3k,…

Để biết thêm thông tin, liên hệ:
info@insight.vn
Đối tác

IoTlab

Hệ thống mô phỏng các điều kiện thực tế
Engineer Locator

Nhập đội với chúng tôi nhé! Làm việc thời gian nào là quyền của bạn.
Trang chủ  |  Liên hệ  |  FAQs  |  Tuyển dụng  |  Tìm kiếm